Gebruiksvoorwaarden van het platform voor commerciële doeleinden:

Om de digitale inclusie van iedereen te bevorderen, is het gebruik van de educatieve inhoud die op het platform beschikbaar wordt gesteld, volledig gratis voor niet-commerciële activiteiten.

We vragen daarom een financiële bijdrage aan organisaties die het platform gebruiken voor commerciële activiteiten. Onder commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten die verband houden met beroepsopleidingen en/of met het verrichten van diensten met gelijkaardige activiteiten (btw-plichtigen en btw-franchisenemers).

Aangezien de beschikbare inhoud is ontworpen door de educatieve teams van de WeTechCare V.Z.W. die dagelijks werken aan het creëren van volledige en toegankelijke tools, moeten deze bijdragen de V.Z.W. in staat stellen om het platform te verbeteren en te onderhouden. 

Tarief:

200€ per account per jaar.

 

Vind je jezelf niet in deze voorwaarden en je wil toch het platform gebruiken?  Wilt u een offerte? Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!